Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förbereda studenten
för kursen linjär algebra

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att använda:
- linjära ekvationer
- ekvationssystem
- polynom
- rationella uttryck
- kvadratrötter och allmänna rötter
- andragradsekvationer och -funktioner
- exponentialfunktioner och logaritmer
- trigonometriska funktioner

Innehåll

- linjära ekvationer
- ekvationssystem
- polynom
- faktorisering
- rationella uttryck
- kvadratrötter och det allmänna rotbegreppet
- andragradsekvationer och -funktioner
- exponentialfunktioner och logaritmer
- trigonometriska funktioner

Förkunskaper

högstadiets matematik

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

- Gymnasiets läroböcker i lång matematik
- https://openstax.org/details/books/intermediate-algebra-2e Extern länk
- https://openstax.org/details/books/algebra-and-trigonometry Extern länk
- Anthony Croft, Robert Davison: Mathematics for Engineers (Hittas i Perlego)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 72 timmar
  • hemläxor - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Arcada rekommenderar att 70 % av övningsuppgifterna
utförs med korrekt slutresultat.

Lärare

  • Haldin Denice
  • Herrman Rene
  • Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-06 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-08 10:00 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-13 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-15 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-20 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-22 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-27 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-09-29 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-10-11 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-10-12 13:15 - 15:00 D398 Matematik 0 Skön Kim
2022-10-18 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2022-10-20 09:15 - 12:00 D4107-08 Matematik 0 Skön Kim
2023-01-23 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-01 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-16 10:15 - 12:00 D4107-08 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-02-21 15:15 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-01 13:15 - 15:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-08 10:15 - 12:00 B325 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-03-22 16:00 - 18:00 D4107-08 Matteklinik/Math Clinic (online) Online link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQzNTVkNjEtZDIzZS00OTk2LWFlNzctYmJiYTQ5M2ZjN2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec9b2b0b-3449-4c87-8113-46b8a460d900%22%7d Skön Kim
2023-03-29 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-05 16:00 - 18:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-12 15:00 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim
2023-04-26 15:00 - 17:00 B327 Matteklinik/Math Clinic Skön Kim

Kurs och studieplanssökning