Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Praktik ska ge kunskap och erfarenhet som är relevanta för ämnesområdet. Detta kan inkludera arbete inom teknik, ledning- eller ekonomisk verksamhet i arbetslivet. Studenten ansvarar för att hitta egen arbetsplats.

Läranderesultat

Syftet med den inledande arbetspraktik är att ge baskunskaper för arbetslivet genom arbete vid en ingenjörsinriktat företag.

Studieaktiviteter

Praktik - 405 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Egen rapport och arbetsintyg med arbetstimmar. More information in itsLearning.

Lärare

  • Gebrehiwot Silas
  • Mustasilta Elina

Examinator

Gebrehiwot Silas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-01 till 2023-07-31

Examinationsformer

2017-08-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning