Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
förstår och kan använda mekanikens grundlagar.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • beräkna sträckor, hastigheter och accelerationer
  i en och två dimensioner
 • bestämma olika typer av krafter och
  accelerationer med hjälp av Newtons rörelslagar
 • beräkna rörelsmängder och impulser för system av
  kroppar
 • utföra beräkningar med kroppars mekaniska energi
 • utföra beräkningar med roterande kroppar
 • beskriver oscillation
 • beräkna vågegenskaper

Innehåll

 • Rörelse i en dimension (kinematik)
 • Rörelse i två dimensioner
 • Newtons rörelselagar
 • Friktion och cirkelrörelse
 • Rörelsemängd och impuls
 • Mekanisk energi
 • Newtons lagar för roterande kroppar
 • Tröghetsmoment
 • Rotationsenergi
 • Oscillationer
 • Vågor

Förkunskaper

Grundläggande matematiska färdigheter, linjär algebra

Kursen ersätter följande kurser

Ersätter ingen kurs

Litteratur

Anteckningar, University Physics, Open Stack

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 57 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 38 timmar
 • online Övningar 6h, Tent 3h - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

övervakad räkneövningar 20% , övervakade online
övningar 10%, Tentamen 70%.

Övningar utförda utan övervakning (utanför klass
rummet) bli inte bedömda

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (49 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-22 09:15 - 12:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-03-23 13:15 - 16:00 D4106 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-03-28 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-03-29 09:15 - 12:00 B518 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-03-30 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-04-04 13:15 - 16:00 D4106 Engineering physics Herrman Rene
2023-04-05 09:15 - 12:00 A511 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-04-06 13:15 - 16:00 D4106 Engineering physics Herrman Rene
2023-04-11 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-04-12 09:15 - 12:00 D398 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-04-13 13:15 - 16:00 D4106 Engineering physics Herrman Rene
2023-04-18 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-04-19 09:15 - 12:00 A511 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-04-20 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-05-02 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-05-03 09:15 - 12:00 A511 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-05-04 13:15 - 16:00 D4106 Engineering physics Herrman Rene
2023-05-09 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-05-10 09:15 - 12:00 A511 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-05-11 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-05-23 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene
2023-05-24 09:15 - 12:00 A511 Engineering Physics Exercise Herrman Rene
2023-05-25 13:15 - 16:00 B518 Engineering physics Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning