Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

Etisk- och hållbarhetskompetens och

Lokal- och global samhällskompetens

Globala mål i focus:
- Mål 4: god utbildning för alla
- Mål 7: hållbar energi för alla
- Mål 10: minskad ojämlikhet
- Mål 13: bekämpa klimatförändringarna

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du kan identifiera och beskriva FN:s
hållbarhetsmål för
samhällsutveckling samt identifiera hur de
relaterar
till din bransch och den nordiska
samhällsutvecklingen. (Kunskap)

Du kan redogöra för rättsstatsprincipen och
grunderna i arbetsrätt,
vilket ligger som grund för den nordiska
samhällsmodellen. (Kunskap)

Du kan relatera dina kunskaper om hållbar
utveckling och etiska
grundprinciper i verklighetsnära fall
utgående ifrån din egen profession. (Färdighet)

Du kan analytiskt och kritiskt diskutera teman
från aktuell
samhällsdebatt i en social, kulturell och
politisk kontext. (Färdighet)

Utgående ifrån erhållen kunskap om hållbarhet och
etiska grundprinciper
reflekterar du över de val du gör i
din profession. (Förhållningssätt)

Du reflekterar över hur du kan aktivt bidra till
din omgivning utgående
från värderingar relaterade till den
nordiska välfärdsmodellen. (Förhållningssätt)

Innehåll

FN:s hållbarhetsmål
Nordiskt samarbete
Grunderna i arbetsrätt
Hållbar utveckling och etik
Växelverkan samhället och den egna branschen

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 58 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Föreläsningar, material på Itslearning,
teamarbete.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: GVP 10%, Juridik 15%, SDG 10% och teamarbete
65%.

Lärare

Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (61 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-11 09:15 - 12:00 D4107-08 Etisk och hållbar samhällsutveckling Roos Kim
2023-01-16 13:15 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-01-17 09:00 - 11:00 F143 DIFF - Arbetsmarknadskurs Jobbsökning (ansökan, cv, intervju, hidden jobs, nätverkande osv) Föreläsare: Charlotta Långstedt, Studentwork Finland Innehåll: Var hittar man lediga jobb och vad ska man tänka på när man söker jobb? Hur kan man använda LinkedIn i jobbsökningen? Vi diskuterar också om dolda arbetsplatser och olika sätt att söka jobb utan en arbetsplatsannons Mustasilta Elina
Roos Kim
2023-01-17 12:00 - 14:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-01-17 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-19 12:45 - 14:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-23 13:15 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-01-24 09:00 - 11:00 F143 DIFF - Arbetsmarknadskurs Marknadsför dig själv Föreläsare: Egenföretagare/ Lena Berner-Rasmusen Innehåll: Lär dig grunderna i epost skills och att marknadsföra dig själv inför en intervju eller viktigt möte. Du får även en insyn inom hur du hanterar/skriver på sociala medier och hur du gör en bra videoarbetsansökan. Mustasilta Elina
Roos Kim
2023-01-24 12:00 - 14:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-01-24 14:15 - 15:45 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-26 12:45 - 14:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/62848042697 Enkvist Joachim
Karlsson Jonny
Karmano Mikael
Sigfrids Ingmar
2023-01-27 13:00 - 15:00 D394 Etisk och hållbar samhällsutveckling - Handledarmöte Roos Kim
2023-01-30 09:00 - 11:00 F143 DIFF - Arbetsmarknadskurs Identifiera ditt eget kunnande/din egen kompetens och gör det synligt...soft skills. Föreläsare: Niklas Rosenblad Innehållet: Vad är ?skills?? Och behövs verkligen prefixet ?soft?? För vem är skills viktigt och varför kan du tjäna pengar på att ha skills? Varför är kompetens och skills ?partners?? Varför är deras kombination problematisk? Genom praktiska exempel tagna direkt från arbetslivet men också människolivet funderar vi på det här frågorna från olika perspektiv. Inte minst från ingenjörens. Mustasilta Elina
Roos Kim
2023-01-30 12:15 - 15:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-01-31 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-07 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-07 13:15 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-08 09:00 - 11:00 F143 DIFF - Arbetsmarknadskurs Rättigheter och skyldigheter i arbetslivet Föreläsare: Verksamhetsledare DIFF/ Viktor Kock Innehåll: Lär dig grunderna om arbetsavtal, semester, arbetstid och andra rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Vad kan man förhandla om innan man skriver på ett arbetsavtal? Hur påverkar GDPR? Du får också veta mera om hur arbetslöshetskassan fungerar och hur fackförbunden kan hjälpa dig om du stöter på problem. Mustasilta Elina
Roos Kim
2023-02-10 13:00 - 15:00 D394 Etisk och hållbar samhällsutveckling - Handledarmöte Roos Kim
2023-02-13 09:00 - 11:00 F143 DIFF - Arbetsmarknadskurs 13.2 Företagande Föreläsare: UpSwing/ Christoph Rabl Innehåll: Christoph Rabl är företagare och har lång erfarenhet inom startup-världen. Han har jobbat i olika roller på flera startups och berättar om hans syn på vilka utmaningarna många startups och entreprenörer möter. Mustasilta Elina
Roos Kim
2023-02-13 12:15 - 15:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-14 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-21 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-21 13:15 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-24 13:00 - 15:00 D394 Etisk och hållbar samhällsutveckling - Handledarmöte Roos Kim
2023-02-28 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-02-28 13:15 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-03-07 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-03-07 13:15 - 16:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-03-09 08:30 - 10:30 D394 Etisk och hållbar samhällsutveckling - Handledarmöte Roos Kim
2023-03-14 09:15 - 12:00 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-03-14 13:30 - 16:15 Etisk och hållbar samhällsutveckling Teamarbete på campus
2023-03-15 08:30 - 12:00 F249 Etisk och hållbar samhällsutveckling Roos Kim

Kurs och studieplanssökning