Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kommunikativ och social kompetens och

Innovations- och utvecklingskompetens

Globala mål i focus:
- Mål 4: god utbildning för alla

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du kan beskriva olika kommunikationsmodeller
och kan därtill fungera i olika sociala och
kulturella sammanhang. (Kunskap)

Du kan redogöra för grunderna i projektarbetet
och innovationsprocesser. (Kunskap)

Du lägger grunden för att agera medvetet i
olika sociala, internationella och
interkulturella miljöer, och reflektera
analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i
sammanhanget. (Färdighet)

Du bidrar till att nyskapa, utveckla och utvärdera
produkter, tjänster och
verksamhet på
generell nivå och i arbetssamfund. (Färdighet)

Du verkar för öppenhet i grupper,
organisationer och samfund därtill kan du
framföra synpunkter och argumentera
konstruktivt i olika professionella, sociala
och kulturella sammanhang. (Förhållningssätt)

Tillsammans i grupp visar du mod och nyfikenhet
för att skapa innovationer och utveckling som
är användarorienterat och stöds av
tvärvetenskaplighet samt innefattar en
etiskekonomisk konsekvensbedömning.
(Förhållningssätt)

Innehåll

Projektarbete
Projektmodeller
Innovationsprocesser och utvecklingsarbete
Tjänsteutveckling

Förkunskaper

Inga

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 27 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 58 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Uppgifter, online tester och teamarbete

Självstudiematerial (30%)
Gruppaktivitet (70%)

Lärare

Roos Kim

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (64 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-26 09:15 - 12:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Om du inte kan komma till Arcadas campus https://arcada.zoom.us/j/6040267091 Roos Kim
2022-11-02 09:15 - 12:00 D4107-08 Teamarbete och innovation Roos Kim
2022-11-03 09:15 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-11-09 09:15 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-11-10 09:15 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada - D394
2022-11-16 09:00 - 12:00 Teamarbete och innovation Rum A4 Hub, närmare info finns i Itslearning Roos Kim
2022-11-17 09:15 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-11-23 09:00 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-11-24 09:15 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-11-30 09:00 - 12:00 Mellanredovisning - Teamarbete och innovation Rum A4 HUB, närmare info i Itslearning Roos Kim
Sirén Fredrik
2022-12-01 09:15 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-12-07 09:15 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-12-08 09:00 - 12:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-12-12 13:15 - 16:00 Teamarbete och innovation Campus Arcada
2022-12-14 08:30 - 12:45 F249 Teamarbete och innovation Roos Kim

Kurs och studieplanssökning