Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Under kursen kartläggs de rättsliga regleringarna särskilt inom straffrätten, skadeståndsrätten och offentlighetslagstiftningen som ligger till grund för det journalistiska arbetet. Målet är också att ge insikter i den rättsliga regleringen av offentligheten inom myndigheternas verksamhet och i regleringen av användningen av personuppgifter.

Läranderesultat

Kunskap om de relevanta juridiska aspekterna inom journalistens arbete.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, rättfallsövningar och avslutas med kurstentamen. I anslutning till föreläsningarna analyserar studerandena tidskrifter ur ett rättsligt och pressetiskt perspektiv. Utöver litteraturstudier är aktivt deltagande i föreläsningarna och i rättsfallsövningarna i praktiken förutsättningen för ratt studeranden ska kunna avlägga tentamen med framgång.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursansvarig lärare: Timläraren i rättsvetenskap Klas Weckman.

Litteratur

Litteratur:

Enligt anvisning. För svenskspråkig litteratur kontakta läraren.

1. Ahvenainen, T., & Räty, T., Offentlighetslagstiftningen. Finlands Kommunförbund 2000. 217 s.

2. Vuortama, T. & Kerosuo, L. Viestinnän lait ja säännöt (6 p.) Karkkila 2004.

Lagstiftning:

Lag om yttrandefrihet i masskommunikationer 460/2003. Kom 101.

Strafflagen 19.12.1889. St 101.

Rättegångsbalk 31.12.1734, 17 kap. Pr 101.

Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet 621/1999. Af 301.

Lag om offentlighet vid rättegång 945/1984. Pr 201.

Personuppgiftslag 523/99. Ci 111.

Skadeståndslag 412/1974. Ci 301.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 97 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 36 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Deltagande i undervisningen och godkänd tentamen.

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning