Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förse de studerande med tillräcklig kunskap i
akademiskt skrivande för att skriva en
avhandling.
- ytterligare utveckla färdigheter i muntlig
och
skriftlig kommunikation.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara både
branschrelaterad terminologi och innehåll utan
större problem.

Lyssna
- uppvisa fördighet att förstå även komplicerat
talat språk rörande regelbundet återkommande
ämnen i arbetssituationen.

Tala
- med självsäkerhet kunna delta i
kundbetjäningssituationer på engelska.
- ha förbättrat sin förmåga att delta i social
kommunikation i en yrkesomgivning.
- ha förbättrat sin förmåga att delta i
diskussioner också om mera komplicerade ämnen.
- kunna förbereda och hålla en presentation om
ett ämne med yrkesmässig relevans effektivt
utnyttjande IT-verktyg, t.ex. PowerPoint.

Skriva
- uppvisa en förmåga att producera effektiva
branchrelaterade dokument, bland annat
raporter,
arbetsansökningar och CV:n.
- korrekt kunna strukturera en skriven
akademisk
rapport och begagna sig av principerna för
akademiskt skrivande.
- kunna använda ett stilistiskt lämpligt och
grammatikaliskt korrekt språk.
- kunna använda källmaterial och citera källor
med tillhörande källförteckning.
- kunna följa Arcadas riktlinjer i skrivguiden
för att producera ett tekniskt välstrukturerat
och upplagt skriftligt arbete (avhandling).

Innehåll

Sociala kontakter, diskussioner, din
arbetsplats,
etik på arbetsplatsen, presentationer,
skrivteknik (språk och stil), använda
källmaterial och ?förteckning, aktuella
artiklar
med anknytning till branschen

Förkunskaper

Kompetensnivå B2 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

En av att urval romaner och biografier (bestäms på
första träffen).

Övrigt material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar
 • - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
uppfyller följande kriterier:
1. Tillräcklig aktivitet.
2. Skriva en rapport med riktig struktur.
3. Producera ett välstrukturerat sammandrag.
4. Hålla en presentation.
5. Skriva en arbbetsansökan och CV i för
branshen
lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens
omfattning
upp till 25% var.
Läsförståelse upp till 20%
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas
för
att bli godkänd.
Närvaro upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-27 09:00 - 11:00 Professional English for Nursing ONLINE; zoom-link will be published on itslearning. Ray Jan-Anders
2021-08-30 10:00 - 12:00 Professional English for Nursing ONLINE; zoom-link will be published on itslearning. Ray Jan-Anders
2021-09-06 09:00 - 11:00 Professional English for Nursing ONLINE; zoom-link will be published on itslearning. Ray Jan-Anders
2021-09-15 09:00 - 11:00 Professional English for Nursing ONLINE; zoom-link will be published on itslearning. Ray Jan-Anders
2021-09-16 13:00 - 14:00 English drop-in support https://arcada.zoom.us/j/8401092702 Ray Jan-Anders
2021-09-20 10:00 - 12:00 D4106 Professional English for Nursing Ray Jan-Anders
2021-09-21 10:00 - 12:00 Professional English for Nursing ONLINE Ray Jan-Anders
2021-09-28 10:00 - 12:00 Professional English for Nursing ONLINE Ray Jan-Anders
2021-09-30 09:00 - 10:00 English drop-in support https://arcada.zoom.us/j/8401092702 Ray Jan-Anders
2021-10-05 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Nursing ONLINE Ray Jan-Anders
2021-10-06 09:00 - 11:00 B522 Professional English for Nursing Ray Jan-Anders
2021-10-11 09:00 - 11:00 Professional English for Nursing ONLINE Ray Jan-Anders
2021-10-14 13:00 - 14:00 English drop-in support https://arcada.zoom.us/j/8401092702 Ray Jan-Anders
2021-10-25 09:00 - 12:00 B522 Professional English for Nursing Ray Jan-Anders
2021-11-02 08:00 - 09:30 B517 Professional English for Nursing Presentations Ray Jan-Anders
2021-11-02 09:30 - 11:00 B517 Professional English for Nursing Presentations Ray Jan-Anders
2021-11-02 11:00 - 12:30 B517 Professional English for Nursing Presentations Ray Jan-Anders
2021-11-02 12:30 - 14:00 B517 Professional English for Nursing Presentations Ray Jan-Anders
2021-11-04 09:00 - 10:00 English drop-in support https://arcada.zoom.us/j/8401092702 Ray Jan-Anders
2021-11-10 09:00 - 10:00 English drop-in support https://arcada.zoom.us/j/8401092702 Ray Jan-Anders
2021-11-18 09:00 - 10:00 English drop-in support https://arcada.zoom.us/j/8401092702 Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning