Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande grundläggande kunskaper i sådana aspekter av användningen av engelska som kan underlätta deras yrkesverksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande bättre kunna kommunicera med andra inom samma bransch i frågor av gemensamt intresse samt förstå hur vanliga engelska satskonstruktioner används i relevant facklitteratur.
I fråga om skriftlig engelska förväntas den studerande
- bättre förstå svårare facklitteratur genom att ha förvärvat bättre behärskning av fackterminologi och genom att visa förmåga att vid läsning förstå betydelsen utifrån sammanhanget, uppfatta samband i en text, ta fram information och dra slutsatser
- bättre kunna skriva klar prosa för yrkesmässiga ändamål, allt från att beskriva uppbyggnaden av en maskin till att skriva en ansökan med tillhörande CV.
I fråga om muntlig engelska förväntas den studerande bättre kunna
- använda engelska i sociala sammanhang och vidareförmedla mottagen information samt sammanställa och hålla ett föredrag inför publik
-lyssna till tal för att kunna identifiera de allmänna ideer som uttryckts eller finna specifik information.

Innehåll

Genomgång av grammatiska strukturer som är viktiga för teknisk engelska, bl.a. strukturer för beskrivning av processer, förhållandet mellan orsak och verkan, sannolikhet och prognoser, trender, relativa lägen och graden av frihet hos en kropp i rörelse, dimensioner och specifikationer. Studier av utvald litteratur i syfte att illustrera dessa grammatiska strukturer i praktiken och utvidga ordförrådet och stimulera diskussion. Introduktion till affärsengelska. inkl. läsning av företagspublikationer, t.ex. årsberättelser, beskrivning av företag samt jobbansökningar med tillhörande dokumentation.

Mer information

obligatorisk närvaro

Litteratur

Brieger et al.: Technical Contacts, Prentice Hall Jones, L and Alexander, R: International Business English, Cambridge University Press
Tidningsartiklar och böcker i allmän engelska

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 15 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 15 timmar
  • Självstudier - 45 timmar
  • - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 55 timmar
  • Varav schemalagda studier: 75 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Hendy Graham

Examinator

Hendy Graham

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2008-10-30 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning