Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Självstudier - 92 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Calculation workshop Examination - 7 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Lärare

Gray Pamela

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-07 09:00 - 12:00 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Online
2021-09-08 08:30 - 11:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Online
2021-09-16 12:30 - 15:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care
2021-09-22 08:30 - 11:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Online
2021-10-04 08:30 - 11:00 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Calculation workshop DIAK
2021-10-06 08:30 - 11:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Skills lab Group A
2021-10-06 12:30 - 15:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Skills lab Group B
2021-10-07 08:30 - 11:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Skills lab DIAK
2021-10-07 12:30 - 15:00 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Calculation workshop DIAK
2021-10-14 08:30 - 11:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Examination: Medication + calculation test DIAK
2021-10-14 12:30 - 14:00 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care at Diak
2021-10-25 08:30 - 10:00 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Calculation re- test
2021-10-26 08:30 - 11:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Seminar group A
2021-10-26 12:30 - 15:30 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Seminar group B
2021-11-01 08:30 - 10:00 Clinical Care IV: Home Care and Out Patient Care Calculation re- test

Kurs och studieplanssökning