Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kursen ersätter följande kurser

Medicine 1, 2014

Studieaktiviteter

Nätbaserade - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (42 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Course timetable listed on the learning platform
(itslearning)

Omtentamensdatum

  • 2022-04-22
  • 2022-06-10

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

2021-04-13 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 13:30 - 14:30 Medicine 1 Introduction Tillman Ilse
2022-01-26 13:00 - 14:00 Medicine 1 Drop-in Tillman Ilse
2022-02-09 14:30 - 15:15 Medicine 1 Drop-in Tillman Ilse
2022-03-04 15:00 - 15:30 Medicine 1 Drop-in Tillman Ilse
2022-04-13 13:00 - 15:00 Medicine 1 Final Exam Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning