Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att uppöva kursdeltagarnas
uttrycksförmåga på svenska inom sitt studieområde och framtida
yrkesområde.
Kursen stöder för examensarbetet beträffande processkrivning,
skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna uttrycka sig
adekvat på svenska, muntligt och skriftligt, inom sitt studieområde,
samt kunna skriva rapporter, analyser och andra texter med
relevans för studierna och framtida yrkesverksamhet.

Innehåll

Att uttrycka sig på svenska - diskussionsövningar
Att skriva på svenska
Översättninsproblematik finska - svenska.
Textsorter och genrer - rapport, referat, berättelse och beskrivning
Vetenskapligt skrivande; språkvård, skrivregler,
textgenrer, översättning.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Kursens examination bygger på de skriftliga prestationer som
ingår i kursen, totalt 100 poäng. Ett avdrag på 5-10 poäng görs
på prestationer som lämnas in efter deadline. Godkänd kurs
förutsätter att alla uppgifter lämnas in.

Litteratur

von Hertzen, Maria; Stolt, Kerstin (red.): Skrivguide 2014 Version
2.0 [www]. Skrivguiden finns på Arcadas webbplats under
BIBLIOTEK>>Skrivguide.
Reuter, Mikael. 2014. Så här ska det låta.
Reuter, Mikael. 2006. Översättning och språkriktighet
Svenska skrivregler. 2008. Språkrådet utgivna av svenska
språknämnden.
Artiklar och stenciler enligt anvisningar.

Referenslitteratur:
Ehrenberg-Sundin m.fl. Att skriva bättre i jobbet
Schött, Kristina m.fl. Studentens skrivhandbok
Språkhjälpen ? språkhjälp för akademiskt skrivande. 2008.
[www]
http://www.kielijelppi.fi/framsidan Extern länk
Strömquist, Siv.1999: Uppsatshandboken

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursens examination bygger på följande examinationer.

Examination 1 Skrivguidetest 25 p
Examination 2 Rapportuppgift 35 p
Examination 3 Fackuppsats 40 p

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-09-15 till 2021-10-07

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-13 12:30 - 14:00 D4106 Akademiskt skrivande KP/Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation MK Eklund Kaj
2021-10-14 12:30 - 14:00 Akademiskt skrivande KP/Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation MK Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64453466081 Meeting ID: 644 5346 6081 Eklund Kaj
2021-10-19 10:15 - 11:45 Akademiskt skrivande KP/Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation MK Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64453466081 Meeting ID: 644 5346 6081 Eklund Kaj
2021-10-20 12:30 - 14:00 Akademiskt skrivande KP/Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation MK Eklund Kaj
2021-10-27 12:30 - 14:00 Akademiskt skrivande KP/Akademiskt skrivande och arbetslivskommunikation MK Eklund Kaj
2021-11-02 13:00 - 16:00 Akademiskt skrivande KP Skrivverkstad Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64453466081 Meeting ID: 644 5346 6081 Eklund Kaj
2021-11-17 12:30 - 14:00 Akademiskt skrivande KP Eklund Kaj
2021-12-01 12:30 - 14:00 Akademiskt skrivande KP Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64453466081 Meeting ID: 644 5346 6081 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning