Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Give a good knowledge of budgeting and costing methods and processes for different types of organizations.

Läranderesultat

The student understands the place of internal (management) accounting in the organization.
The student is able to prepare budgets and various other calculations for management use within a company. The student is able to calculate product or service costs using different methods and understands the demands on the cost accounting systems used.

Innehåll

Income statement budgeting
Balance sheet budgeting
Cash flow budgeting
Product/service costing
Systems and processes for management accounting

Förkunskaper

Financial Accounting or similar

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

To be dealt with at the course kick-off

Litteratur

Three choices:
1.
Cost Accounting: A Managerial Emphasis
Charles T. Horngren & Others
12th ed. 2006
Pearson Prentice Hall

2.
Cost Accounting: A Managerial Emphasis
Charles T. Horngren & Others
11th ed. 2003
Pearson Prentice Hall

3.
Financial & Managerial Accounting
Charles T. Horngren, Walter T. Harrison,Jr. M. Suzanne Oliver
International Edition, 3rd ed. 2012
Pearson Prentice Hall

Other materials also to be used. To be communicated and/or handed out during the course.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam and report. Details issued at the course start

Lärare

Finne Thomas

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

See room reservations in ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning