Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

- Studeranden utför ett konkret
utvecklingsuppdrag i arbetslivet
inom sitt eget kompetensområde, antingen som
ett
mindre
självständigt projekt eller som del av ett
större
pågående
projekt.

- Den studerande fördjupar sitt kunnande i
forskningsmetodik,
projektmetodik och projektledarskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att:
- kunna tillämpa projektmetoder för att
utveckla
sitt eget
yrkesområde.

- inneha fördjupad kunskap inom ramen för sitt
eget
kompetensområde.

Studieaktiviteter

 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 134 timmar
 • Självstudier - 115 timmar
 • - 156 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
- Godkänt genomfört projekt tillsammans med
arbetslivet.
- Godkänd skriftlig projektrapport som är
litteraturbaserad och
innehåller projektplan, genomförande,
utvärdering
och reflektion
i förhållande till Arcadas allmänna kompetens
inom
utvecklingsverksamhet och entreprenörskap samt
i
förhållande
till relevant yrkesspecifik kompetens.

Lärare

Gray Pamela

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (2 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning