Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studerande behärskar efter avlagd kurs grundläggande användning av operativsystem samt har en insikt i datorns uppbyggnad.

Innehåll

- Arcadas informationssystem
- Operativsystem och användargränssnitt
- Katalog- och filsystem.
- E-post, www, SSH
- kort om datasäkerhet
- installation av ett operativsystem

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Mer information

Kursmaterialet är tillgängligt på Arcadas WebCT.

Litteratur

Paananen Juha. 2003, Tietotekniikan peruskirja, Docendo, ISBN:951-846-181-3
Kurskompendium, webben samt artiklar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning