Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Informationsbehandling (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en djupare förståelse om hur man sköter underhållet av en dator och dess operativsystem.

Läranderesultat

Efter genomgången kurs kan studenten sköta IT-stöd och underhåll i Windows miljö.

Innehåll

Installation av operativsystem, drivrutiner, tillämpningsprogram och hårdvara.
Verktygsprogram för underhåll
Kommando Prompten
Problemlösning
Grunderna i Linux

Förkunskaper

Grundkurser i Informationsteknik avklarade

Mer information

Det optimala delatagarantalet är 16. Max deltagare är 20.
Studenter på inriktningen för informationsbehandling har förkörsrätt.

Litteratur

Kompendier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Nyberg Janne

Kursens hemsida

webct.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursen körs under veckorna 5-9 2006.

Kurs och studieplanssökning