Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Ekonomistyrning och ledarskap (fe 2005) - Företagets funktioner
 • Internationell affärslogistik (fe 2005) - Företagets funktioner
 • Marknadsföring med fokus på små och medelstora företag (fe 2005) - Företagets funktioner

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenten en grundläggande förståelse
för principerna i modern marknadsföring på konsumentmarknaden.

Innehåll

Efter avklarad kurs har studenten förmåga att analysera
organisationens förutsättningar att agera på den aktuella
marknaden. Denna insikt förutsätter kännedom om
konsumentbeteende under köpprocessens olika faser.
Väsentligt i sammanhanget är att kunna identifiera grupper av
individer med likartade behov som kan tillfredställas såväl
effektivt som ekonomiskt. De i sammanhanget relevanta medlen
kan diagnostiseras utgående från den s.k. marketing-mix
modellen. Studenten har klart för sig hur organisationens
marknadsföringsinsatser och -planer förverkligas, integreras,
och koordineras möjligast kostandseffektivt.

Förkunskaper

-

Litteratur

Armstrong&Kotler; Marketing: an introduction 7e

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Handledning
 • Presentationer
 • Projektarbete
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

07.11.2005-01.02.2006

Kurs och studieplanssökning