Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge eleverna grundkunskaperna i att använda en programmerbar logik, oberoende av tillverkare.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- Programmera och koppla några av de vanligaste logikerna (Siemens, Omron och Mitsubishi)

Innehåll

1. Relästyrning versus Ladder Diagram
1.1 Relästyrningsexempel
1.2 PLC, elkopplingsexempel
1.3 PLC, programexempel
2. Ladder Diagram
2.1 Allmänn programexekvering
2.2 Vanligaste programelement
2.3 Viktigaste kommandon, OMRON
2.4 Bra att veta
3. OMRONs konsept
3.1 Logiker
3.2 CX-Programmer
3.3 CX_One
4. Andra programmeringssätt
4.1 SFC
4.2 Logiska kretsar
4.3 Övrigt
5. Strukturerad text, OMRON
5.1 Allmänt
5.2 Variabeldeklaration
5.3 Programmeringskommandon

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Manualer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 23 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 25 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 75 timmar
  • Varav schemalagda studier: 58 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Kuvaja Markus

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Vecka 46:
- Onsdag; introduktion, relästyrning versus Ladder Diagram, allmänn programexekvering.
- Torsdag; vanligaste programelement, viktigaste kommandon, bra att veta.
Vecka 47:
- Onsdag; OMRONS Logiker, OMRONS CX-Programmer programmeringsmiljö och CX-One Smart Platform konseptet.
- Torsdag; Ladder Diagram övningar (Omron).
Vecka 48:
- Onsdag, övningar forts. (Omron) och utgivning av projekt (Siemens och SMC).
- Torsdag, andra programmeringssätt, övningar och projektarbete.
Vecka 49:
- Onsdag, övningar och projektarbete.
Vecka 50:
- Onsdag, Inlämningsuppgift
- Torsdag, Inlämningsuppgift deadline 23:59:59
Vecka 02:
- Onsdag; övningar och projektarbete.
- Torsdag; Strukturerad text (Omrons Basic liknande programmeringsspråk)
Vecka 03:
- Onsdag; övningar och projektarbete.
- Torsdag; övningar och projektarbete.
Vecka 04:
- Onsdag; övningar och projektarbete.
- Torsdag; övningar och projektarbete.
Vecka 05:
- Onsdag; övningar och projektarbete.
- Torsdag; tentamen

Examinationsformer

2008-01-31 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning