Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • El 2005 - 2006 - Informations- och kommunikationsteknik (ict)
 • Medieteknik 2005 - Data och telekommunikation
 • Medieteknik 2006 - Data och telekommunikation

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden behärskar efter avlagd kurs användning av operativsystem samt känner till de centrala komponenterna i både nätverk och datorer. Därtill kan studerande använda de mest centrala kontorsprogrammen som används idag.

Läranderesultat

- ha en insikt i olika operativsystem som används idag
- identifiera en dators och ett nätverks centrala komponenter
- effektivt använda Internet för kommunikation
- känna till de mest centrala kontorsprogrammen som används i företag idag
- känna till de centrala element som behövs i administrationen av datorer

Innehåll

- Arcadas informationssystem
- Operativsystem och användargränssnitt
- Nyttoprogram
- Komponenter i ett nätverk
- Katalog- och filsystem.
- E-post, www, SSH
- datasäkerhet
- Kontorsprogram

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Paananen Juha. 2003, Tietotekniikan peruskirja, Docendo, ISBN:951-846-181-3
Kurskompendium, webben samt artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 42 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 12 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 75 timmar
 • Varav schemalagda studier: 58 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning