Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
tillgodogör sig grundläggande
kommunikationskunskaper för studie och
affärssammanhang och kunna skapa ändamålsenlig
skriftlig kommunikation samt göra muntliga
presentationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att:
- Kommunicera i olika affärssammanhang
- Sända och ta emot muntlig och skriftlig
kommunikation
- Behärska och kunna tillämpa grundläggande
retoriska begrepp
- Argumentera för sin åsikt på ett tydligt,
logiskt samt relevant sätt
- Skriftligt kunna föra fram sitt budskap och
följa ett för situationen korrekt upplägg
- Använda olika typer av presentationsstöd
- Uttrycka sig klart och tydligt muntligt inför
en grupp

Innehåll

- Affärskommunikationskontext
- Sändarens och mottagarens roll i kommunikation
- Grundläggande retoriska begrepp
- Skriftlig affärskommunikation och akademiskt
skrivande
- Presentationsverktyg och muntliga
presentationer

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Inga.

Mer information

Studenten måste delta i de workshops och praktiska
element som ingår i examinationen. Exakt tidtabell
publieras på itslearning.

Litteratur

Thomas, Neil. Concise Adair on Communication and
Presentation Skills, Thorogood Publishing, 2003.

Material som föreläsarna delar ut.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Exam/quizz (literature) - 1 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen är en praktisk kurs och utvärderingen
består av:
- Exam/Quizz (måste bli godkänd)
- Workshops
- Individuella uppgifters portfolio

**Ifall studerande inte avlägger alla uppgifter
eller deltar i det praktiska arbetet (workshops)
påverkas kursvitsordet negativt.

Lärare

 • Halmén Mia
 • Kietz Tove
 • Stenius Andreas

Examinator

Kietz Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Will be discussed during the introduction session.

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning