Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ytterligare fördjupa de muntliga och skriftliga kunskaperna, att utveckla förmågan att förstå talat språk samt att få en inblick i tyskt liv och kultur

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • använda hotellvokabulär, beställa hotell
 • tala om väder och årstider
 • använda allmänna transportmedel, förstå
  och kunna använda sig av resevokabulär
 • tala om ett företag
 • berätta om dagliga rutiner hemma
 • berätta om sig själv på en arbetsintervju

Innehåll

Förfluten tid av regelbundna och oregelbundna verb,arbetsliv, fritid, interkulturella aspekter

Förkunskaper

Tyska 2
A1.2 (Europeiska referensramen)

Kursen ersätter följande kurser

Tyska Fortsättningskurs 2 (2009-2010)

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Kauppi, Simon: Fahrplan
ISBN-13: 978-951-26-4448-3 (textbok)
ISBN951-26-4449-5 (övningbok)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Skriftlig tentamen

Lärare

Björkwall Pia

Examinator

Stolt Kerstin

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning