Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to be able to design a mould for a typical plastic engineered component that has undercuts outside and inside the component and holes going through the sidewalls.

Läranderesultat

- Ability to incorporate advanced components into the mould design.
- Using Moldflow to aid in the design of plastic parts and metal moulds.
- Production of a complete mould design for a plastic component using CAD software mould tooling (Solid Works).

Innehåll

- Cold runner systems.
- Use of side action cams.
- Project design using standard libraries.
- Analysis of Part design with Moldflow.

Förkunskaper

Mould Design [PT-2-007]

Mer information

Obligatorisk närvaro 60%

Sista inlämningsdatum för uppgifter: 31.01.2016

Litteratur

I:\undervisning\plastteknik\moldflow
Trouble Shooting Injection Moulding, Goodship, Vannessa,
http://site.ebrary.com/lib/arcada/docDetail.action?docID=10236794&p00=m… Extern länk
http://www.dmeeu.com/en/downloadcenter/type/euro Extern länk

The Mould Design Guide, P. Jones, Smithers rapra, 2008, ISBN: 978-1-84735-088-6

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 29 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Övningsuppgifter (45%)
Tent (55%)

Lärare

Nyroth Erland

Examinator

Vihtonen Mathew

Kursens hemsida

Erland's homepage Mould design 2 2015-2016

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-01-31

Examinationsformer

 • 2015-12-18 - Tentamina
 • 2016-01-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning