Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära sig derivering
och dess tillämpningar

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
deriverar
optimerar
använder derivering för Newton iteration och
Taylorserie

Innehåll

Derivering och optimering
Gränsvärdet och optimeringsräkningens tillämpningar

Förkunskaper

Linjär Algebra

Kursen ersätter följande kurser

none

Mer information

använd ickeprogrammerbara miniräknare såsom Canon
F-715SG, Casio FX-82EX, Casio FX-85EX, Casio FX-
82AU

Litteratur

Föreläsningsanteckningar samt tillhörande övningar,
också kompletterande litteratur "Matematik för
ingenjörer", Rodhe och Sollervall, Kap 7-9 och 12
eller alternativ litteratur

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 67 timmar
  • Nätbaserade - 68 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 50%
Examination 2 50%

50-59 % vitsord 1
60-69 % vitsord 2
70-79 % vitsord 3
80-89 % vitsord 4
90-100 % vitsord 5

Lärare

  • Herrman Rene
  • Skön Kim

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

2020-08-26 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 10:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-02 09:15 - 12:00 D4110 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-07 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-09 09:15 - 12:00 B320 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-14 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-16 09:15 - 12:00 D4110 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-21 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-23 09:15 - 12:00 B320 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-28 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-09-30 09:15 - 12:00 D4110 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-10-05 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-10-07 09:15 - 12:00 B320 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-10-12 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-10-14 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-10-19 09:15 - 12:00 Differentialkalkyl Herrman Rene
2021-10-21 09:15 - 13:00 Differential Calculus Course exam F143 Herrman Rene
2021-12-10 09:00 - 12:00 B328 Differential Calculus Re - exam 1 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning