Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursens målsättning är att ge grundkunskaper om
elomvandlare i lik- och växelströmssystem.
Huvudvikt läggs vid frekvensomriktardrifter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna
till hur elenergi omformas för olika applikationer
samt hurudana utrustningar som används för detta.

Innehåll

AC- och DC-omvandlare

Förkunskaper

Kraftelektronik och regulatorer

Kursen ersätter följande kurser

Inget

Mer information

Läraren meddelar via ItsLearning

Litteratur

Föreläsningsmaterial på ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 23 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i
studiebesök samt avlägger godkänd tentamen.

Lärare

Rancken Kim

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-02 08:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-11-04 08:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-11-11 10:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-11-16 08:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-11-18 08:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-11-23 08:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-11-25 10:30 - 14:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-11-30 08:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-12-02 08:30 - 13:00 D398 Omvandlare Rancken Kim
2021-12-07 09:00 - 12:00 Omvandlare DEMODAG Rancken Kim
2021-12-16 10:30 - 12:00 D398 Omvandlare TENT Distans Rancken Kim

Kurs och studieplanssökning