Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge kompetens att välja det bästa materialet i varje enskild situation och att vara medveten om de begränsningar som är förknippade med varje material, samt vidare att ge kännedom om olika material på en teoretisk nivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att avgöra vilket material som lämpar sig bäst i olika tillämpningar och miljöer,samt är medveten om de begränsningar som är förknippade med olika material.

Innehåll

-Indelning av olika material
-Karakteristiska egenskaper för olika material
-Korrosion och korrosionsskydd
-Vätskor och lösningar i värmesöverföringssystem
-Material för olika typ av tillämpningar

Förkunskaper

Krävs ej

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen tilläggsinformation

Litteratur

D.R. Askeland, P.P.Phulé:
The Science and Engineering of Materials
ISBN: 0-495-24442-2

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd examen

Lärare

Holmberg Mariann

Examinator

Holmberg Mariann

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2016-03-31 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning