Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
(se engelska texten)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...
(se engelska texten)

Innehåll

Se den engelska texten

Förkunskaper

Första årets studier godtagbart avklarade (min 50
sp).

Mer information

Kursen utgör en del av modulen i
entreprenörskap. Kurserna skall
tas i ordningen 1, 2 och 3.
FE och IB studenter har förkörsrätt.

Litteratur

he Startup Owner's Manual - Steve Blank
Articles and recommended material from lecturers

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Övningsarbeten inlämnade i tid och godkända och
sluttent godkänd.

Lärare

 • Hernberg Mervi
 • Kietz Tove

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

The course runs in Period 2 of the Arcada annual
time schedule.

Examinationsformer

 • 2016-10-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning