Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Professionsspecifik kompetens i elteknik

Globala mål i focus:
- hållbar energi för alla
- hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Läranderesultat

Förstår studeranden uppbyggnaden och funktionen
hos transformatorer, de vanligaste roterande
elmaskinerna och kunna utföra beräkningar på
dessa. (Kunskap)

Kunna utföra mätningar på utrustningar kopplade
till nätspänning. (Färdighet)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Tentamen, rapporter

Examinator

Rancken Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning