Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att att ge en inledande översikt över produktion, distribution och konsumtion av energi i samhället. I kursen behandlas grundläggande terminologi och konventioner samt vanliga storheter och enheter inom energitekniken.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till produktion, distribution och slutanvändning av energi i samhället. Den studerande känner till principer för energins omvandling och kan tillämpa dessa för enklare energitekniska beräkningar. Den studerande är även medveten om energisektorns påverkan på miljön och speciellt sambandet mellan energianvändning och uppvärmningen av klimatet.

Innehåll

- Termodynamikens huvudsatser (energiprinciper) - SI-storheter och enheter inom energitekniken - övriga enheter - Komponenter i energisystem - Energianvändning inom byggsektorn - Energianvändning inom industrin - Energianvändning inom transportsektorn - Miljöfrågor - Klimatuppvärmningen - Energianvändning

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Swen Werner, Energiförsörjning - En introduktion till vårt energisystem, 2016. Claes Bernes, En varmare värld-Växthuseffekten och klimatets ändringar, 2016.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Självstudier - 100 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger godkänd kurstentamen.

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (50 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-12 12:30 - 14:00 D4106 Energi och miljö Skön Kim
2019-09-17 16:00 - 18:00 D4109 Energi och miljö Skön Kim
2019-09-24 16:15 - 18:00 D4110 Energi och miljö Skön Kim
2019-10-03 13:15 - 16:00 D4109 Energi och miljö Skön Kim
2019-10-10 13:15 - 16:00 D4110 Energi och miljö Skön Kim
2019-10-17 13:15 - 16:00 D4109 Energi och miljö Skön Kim
2019-10-24 13:15 - 16:00 D4109 Energi och miljö Skön Kim
2019-10-30 09:15 - 12:00 D4106 Energi och miljö Skön Kim
2019-11-06 09:15 - 11:30 D4109 Energi och miljö Skön Kim
2019-11-14 13:15 - 16:00 D4110 Energi och miljö Skön Kim
2019-11-19 10:00 - 13:00 F143 Energi och miljö, KURSTENTAMEN Skön Kim
2019-12-11 09:15 - 12:00 D4109 Energi och miljö, OMTENTAMEN 1 Skön Kim
2020-01-14 13:15 - 16:00 B325 Energi och miljö, OMTENTAMEN 2 Skön Kim
2020-04-20 09:00 - 12:00 Energi och miljö, OMTENTAMEN på Itslearning Skön Kim

Kurs- och studieplansökning