Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on
valmiudet kehittää yrityksen
graafiska materiaalia tuoden lisäarvoa sekä
asiakkaille että
yritykselle.

Läranderesultat

Kurssin tavoitteena on käyttää digimaailman
parhaat työkalut
graafisessa tuotannossa

Innehåll

- Graafinen tuotanto käyttäen Adobe Indesign
ohjelmistoa

- Laaja projektityö käsittäen yrityksen
graafisten materiaalien
sunnittelua ja kehittämistä.

- HUOM! Graafinen tuotanto moduuli on osa
Digitaalisen muotoilu
kurssikokonaisuutta. Graafisen tuotannon
lisäksi siihen kuuluu
Verkko- ja Mediatuotanto kurssit. Kurssin
aikana opiskelija
toteuttaa laajan projektityön missä yhdistyy
kaikkien moduulien
materiaalit.

Förkunskaper

Tietojenkäsittelyn perusteet

Litteratur

Kurssimateriaalit julkaistaan itslearning
ympäristössä.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
  • Nätbaserade - 56 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulisi:

1. Suorittaa kaikki tehtävät, jotka ovat
julkaistu itslearning
oppimisalustassa

2. Suunnitella ja julkaista onlinejulkaisu sekä
siihen liittyvät online
aktiviteetit vahvistakseen yrityksen läsnäoloa
verkossa

3. Esitellä projektityön loppuseminaarissa

Lärare

  • Forsström Mikael
  • Nyberg Janne

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Kurs och studieplanssökning