Allmänna studier 30 ECTS
Den globala ekonomin (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-001 (0) Arcada 360 5 1
AB-1-002 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
AB-1-003 (0) Uttrycksförmåga och kommunikation 5 1
SP-1-132 (0) Engelska 5 1
SP-1-131 (0) Finska 5 1
AB-1-009 (0) Intercultural Business 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Företagets funktioner (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 1
AB-1-005 (1) Affärsmatematik och statistik 5 1
AB-1-004 (1) IT-verktyg 5 1
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 1
AB-1-008 (1) Affärslogistikens grunder 5 1
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 1
Marknadsföring (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-012 (0) Konsumentbeteende 5 2
AB-2-013 (0) Service and Customer Relationship Management 5 2
AB-2-054 (0) E-Business and Distribution 5 2
AB-2-014 (0) Marknadskommunikation och varumärkesstrategi 5 2
AB-2-015 (0) Marketing Research and Analysis 5 2
AB-2-016 (0) Strategic Marketing 5 2
Digital Marknadsföring (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-019 (0) Det digitala marknadsföringslandskapet 5 3
AB-2-018 (0) Visuell kommunikation 5 3
AB-2-020 (0) Webbutveckling och kundupplevelse 5 3
AB-2-021 (0) Framtidens detaljhandel 5 3
AB-2-022 (0) Online kommunikationskanaler 5 3
AB-2-023 (0) Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 2
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 2
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 2
Ekonomistyrning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-009 (0) Personalutveckling och löneadministration 5 2
FE-1-005 (0) Produkter och interna processer 5 2
FE-2-035 (0) Budgetering och uppföljning 5 2
Event Management (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TU-3-010 (0) Event Planning 5 3
TU-3-011 (0) Safety, Security and Bureaucracy 5 3
TU-3-012 (0) Event Design and Management 5 3
Digitaalinen muotoilu (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FB-3-007 (0) Mediatuotanto 10 2
FB-3-008 (0) Graafinen tuotanto 10 2
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-053 (1) Akademiskt skrivande 5 4
AB-2-051 (1) Metodik 5 4
AB-2-052 (1) Seminarium 5 4
AB-2-050 (0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning