Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att du lär dig
dimensionera och välja utrustning till en
ventilationsanläggning i en komfortbyggnad

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att

1 bestämma inomhusklimatkraven (i bostadshus
och kontorsbyggnader) på basen av givna
omständighetsbehov, i samarbete med
myndigheterna

2)Igenkänna och förstå olika
lufkonditioneringssystem visavi planering,
förverkligande och användning.

3)Behärska vanliga dimensioneringsmetoder för
ventilationssystem. Förstår betydelsen av att
systemet går att balansera, och att det är
balanserat

4)Behärska luftdistributionsprinciperna och kan
tillämpa dessa i val och placering av luftdon.

5)Behärska huvudprinciperna för ljudtekniken i
ventilationssystem

6)Behärska principerna för luftströmmar.

7)Jämföra olika luftkonditioneringssystem, och
välja lämpligaste från fall till fall

8)Välja och dimensionera komponenterna i ett
ventilationssystem.

9)Förstå hur olika luftkonditioneringssystem
påverkar energikonsumtionen.

10)Förstå hur inomhusklimatparametrarna
påverkar
fastighetens energikonsumtion

11)Behärska inomhusklimatförhållandena i
bostadshus ock kontorsbyggnader.

Innehåll

krav på inomhusklimat
luftkonditionering
ventilationssystem
ljudteknik i ventilationssystem

Förkunskaper

Inomhusklimat

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Rekommenderad bredvisläsning:
Seppänen: Ilmastotekniikka ja sisäilmasto
Seppänen: Ilmastoinnin suunnittelu

Litteratur

Warfvinge, Catarina & Dahlblom, Mats. 2010
?Projektering av VVS-installationer?

Seppänen, Olli & Seppänen, Matti. 2007
"Rakennusten sisäilmasto ja LVI-tekniikka", 4
uppl.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1

Lärare

Lehtonen Alvar

Examinator

Roos Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS / See ARBS

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

2021-12-14 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 16:00 - 19:00 D4109 Ventilation Lehtonen Alvar
2021-11-02 16:00 - 19:00 D4109 Ventilation Lehtonen Alvar
2021-11-09 16:00 - 19:00 D4109 Ventilation Lehtonen Alvar
2021-11-16 16:00 - 19:00 D4109 Ventilation Lehtonen Alvar
2021-11-23 16:00 - 19:00 D4109 Ventilation Lehtonen Alvar
2021-11-30 16:00 - 19:00 D4109 Ventilation Lehtonen Alvar
2021-12-07 16:00 - 19:00 E383 Ventilation Lehtonen Alvar
2021-12-14 16:00 - 19:00 D4107-08 Ventilation Lehtonen Alvar
2022-02-08 14:00 - 17:00 D4107-08 Ventilation - Omtent 1 Roos Kim
2022-03-04 13:00 - 16:00 D398 Omtent 2 - Ventilation Roos Kim

Kurs och studieplanssökning