Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to understand Destination
Management, the role of Destination Management
Organisations (DMOs) and how they work with
different kinds of stakeholders. The course will
also give in-depth knowledge of the functions on
how to manage tourism destinations in a
sustainable way. Although marketing is an
essential part of destination management, this
course will not focus on destination marketing
operations.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to have knowledge and understanding of destination
management operations. The student can evaluate
tourism management strategies, from co-operation-,
information management-, visitor management- and
responsibility perspectives.

Innehåll

1) Introduction to Destination Management
2) Strategical planning
3) Managing co-operation
4) Managing information
5) Managing visitors
6) Managing responsibility
7) Managing risks and crisis

Förkunskaper

Introduction to the Tourism Industry &
Tourism in Contemporary World & Environmental and
Social Responsibility

Kursen ersätter följande kurser

Destination Management 2016-2017

Litteratur

All materials will be found in Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 1 timmar
  • Nätbaserade - 132 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
  • Destination Analyses

Examinationskrav

Minumun 50 points to pass the course,
maximun 100 points
(examinations include quizzes and written reports
)

Lärare

Halmén Mia

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-06

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-18 10:00 - 12:00 Destination Management Mia Halmén is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62921308161?from=addon Meeting ID: 629 2130 8161 Join by SIP 62921308161@109.105.112.236 62921308161@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 2130 8161 Halmén Mia

Kurs och studieplanssökning