Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att utveckla förståelse för
olika kulturer och lära sig hur kulturer påverkar
t.ex. kommunikationsstilar, affärsmiljöer och
ledarskapsstilar.

Syftet är också att lära sig om de viktigaste
kulturteorierna, och att kunna tillämpa teorierna
i olika interkulturella miljöer och sammanhang.

Läranderesultat

Efter avlagd kurs förväntas studenten
- uppskatta olika kulturer och kulturella drag
- förstå hur kulturer påverkar affärer
- förstå olika kulturteorier och ha färdigheter
att tillämpa teorierna i olika interkulturella
miljöer och sammanhang
- kunna analysera sin egen kultur

Innehåll

Vad är kultur, bakgrund
Olika kulturteorier samt kulturforskarnas tankar
Nordisk kultur
Multikulturella team
Organisationsteori
Företags- och organisationskultur
Icke verbala kommunikation

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

The assignments in this course can NOT be
completed later (after the deadline had passed)
NO compensations can be done, if you for some
reason are not able to participate in compulsory
guest lectures you just miss those points. Be
sure to complete all the assignments in
itslearning. If you do not reach the minimum
requirement for this course 50 points you have
to
take the course again following year.

Litteratur

EXAMBOOK: Intercultural Communication for Global
Business: How leaders communicate for success.
Tuleja Elisabeth A. (2017) Routledge, Taylor &
Francis
REKOMMENDERAD LITTERATUR:
How Google Works,Eric Schmidt and Jonathan
Rosenberg
The Nordic Theory of Everything: In Search of a
Better Life , Anu Partanen,
Intercultural Communication, in the Global
Workplace, Varner &
Beamer
Intercultural Business Communication, Chaney L.
&
Martin J.
Organisationer och kulturer,Geert Hofstede &
Gert
Jan Hofstede
Lund : Studentlitteratur, 2005
2006 Prentice Hall
ISBN-10: 0131860097
Guirdham, M. 2005, Communicating across cultures
at work, Palgrave Macmillan, New York
Samovar, L. et. al, 2010, Communication between
cultures, Boston, MA : Wadsworth

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Assignments in workshops

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: Boktent (50% av poängen krävs för
godkänt)
Examination 2: Gästföreläsningar *)
Examination 3: Workshops/övningar*)
*) Dessa uppgifter kan INTE kompenseras eller
kompletteras senare

Lärare

 • Halmén Mia
 • Kietz Tove
 • Pehrsson Patrik
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

see ARBS

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning