Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande lär sig
tänka kritiskt och evaluera den information som
finns tillgänglig för honom/henne.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- skapa ett kontaktnätverk inom sin årskurs
- kommunicera med företagsrepresentanter och
utföra uppdrag för dem
- kunna ta ut relevant information ur det enorma
informationsflödet som existerar idag och
argmentera för sina val och åsikter/insikter
- kunna presentera sina resultat för olika
målgrupper på ett ändamålsenligt sätt
- förstå att omvärlden har en stor betydelse för
oss och förstå att vi är en del av en global
ekonomi med snabba informationsflöden
- förstå att framtidens utmaningar och
möjligheter ligger inom hållbar utveckling och
tekniska framsteg

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion i september, en
studieresa till Stockholm (3dagar) och under hela
året förelsäningar och gruppuppgifter.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Studieresa till Stockholm i september (vecka ?)

Litteratur

Ges ut inför varje föreläsning och workshop

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 50 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Självstudier - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntliga presentationer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

deltar aktivt i de olika övningslektionerna som
hålls under läsåret, deltagandet bedöms genom att
man muntligt deltar i diskussionen.

Övningar som lämnas in skriftligt.

Muntliga presentationer.

Mer detaljerad information ges under
introduktionen till kursen.

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hongell Linn
 • Puukko Linda
 • Tigerstedt Christa

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning