Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)
 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

This study module offers a tailor-made pallet of learning offers through which learners develop their entrepreneurial mindset and profession specific working-life competencies and knowledge by encompassing theoretical, methodical and real-life work experiences thereby strengthening their professional identity while assisting to ensure their future employability.  

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: aktivt leda sitt eget arbete, sin egen utveckling och medverka till näringslivets utveckling inom sitt eget professionella kompetensområde utveckla sin förmåga till kritiskt och innovativt tänkande och ett flexibelt förhållningssätt i arbetet ha utvecklat sina sociala färdigheter, så som samarbets- och kommunikationsförmåga samt emotionell kompetens utnyttja relevanta digitala vertyg utnyttja sina kompetenser mångsidigt och ändamålsenligt till att utveckla produkter och tjänster brukarorienterat i nära samarbete med arbetslivet tillämpa det entreprenöriella tänket

Förkunskaper

Yrkesstudier ca 90 SP

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Nätbaserade - 100 timmar
 • Att delta i lärerbjudanden - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Eriksson Birgitta
 • Hernberg Mervi
 • Jungell Jacob
 • Kietz Tove
 • Silfver Jessica
 • Silin Richard
 • Villikka Denise
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Hernberg Mervi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-10 12:00 - 12:45 F363 My Future Work Life 1 Course introduction Eriksson Birgitta
Hernberg Mervi
Jungell Jacob
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard
2019-11-13 14:00 - 16:00 F363 My Future Work Life 1 Workshop Eriksson Birgitta
Hernberg Mervi
Jungell Jacob
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard
2019-11-18 09:00 - 11:00 E486 My Future Work Life 1 Simulering Eriksson Birgitta
Hernberg Mervi
Jungell Jacob
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard
2019-11-18 09:00 - 11:00 E491 My Future Work Life 1 simulering Eriksson Birgitta
Hernberg Mervi
Jungell Jacob
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard
2019-11-25 10:15 - 12:00 F363 My Future Work Life 1 workshop Eriksson Birgitta
Hernberg Mervi
Jungell Jacob
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard
2019-12-02 09:00 - 11:00 A510 Arbetsmarknadskurs - DIFF Diffens populära arbetslivskurs. Eriksson Birgitta
2019-12-11 14:15 - 16:00 F363 My Future Work Life 1 workshop Eriksson Birgitta
Hernberg Mervi
Jungell Jacob
Kietz Tove
Silfver Jessica
Silin Richard

Kurs- och studieplansökning