Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har kännedom om teorin kring det kliniska vårdarbetet på en grundläggande nivå med syfte att nå en förståelse och genom övning kunna tillämpa teorin.
Studerande känner igen etik och professionalitet i vårdarbetet och kan beskriva detta som fenomen.
Studerande förstår klientcentreringens betydelse och kan beskriva evidensbaserad verksamhet och beslutsfattning.

Läranderesultat

Efter avklarad studiehelhet:
- har studerande kompetens att möta patienter med
olika typer av hälsohinder och hälsoresurser.
- har studerande förmåga att under handledning
bilda sig en uppfattning om patienten som helhet.
- har studerande under handledning förmåga att
planera, genomföra och utvärdera vården.
- studerande har en uppfattning om särdrag i
vården samt bemötandet av patienter med olika
kulturell bakgrund.
- har studerande grundläggande kliniska
färdigheter i sjukhushygien och klinisk vård.
-

Innehåll

- Patientundersökning och kliniska vårdens
centrala vårdaktiviteter och undersökningar
- Introduktion till pallitiv vård och vård vid livets slutskede
- Systematisk dokumentering och rapportering
- Aseptiskt arbete och infektionsbekämpning
- Läkemedelsadministrering

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning,
praktiska övningar och simulering

Litteratur

Tentlitteratur:

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik.
Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Iivanainen. A. & Syväoja. P. 2016. Hoida ja
kirjaa. Sanoma Pro
alternativt
Hoitotyön taidot ja toiminnot H.Rautava-Nurmi et.al, 2019 ISBN 978-952-63-5293-0 (kommer till Arcadas bibliotek inom kort)

Artiklar och guidelines enligt direktiv som ges under kursen.

Referens litteratur:

Sairaanhoitajan käsikirja, 2018. Duodecim.

Nurminen, M-L. 2013. Lääkehoito. SanomaPro/
Nurminen, M-L.2008ABC om läkemedelsbehandling

Aktuella artiklar och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar
 • simulering - 2 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Godkända praktiska övningar
Examination 2 Godkänt praktiskt prov
Examination 3 Godkänd skriftlig tentamen

Lärare

 • Ekman Petra
 • Eronen Lotta
 • Paakkonen Heikki
 • Silfver Jessica
 • Sjölund Terese
 • Stockmann-Broo Christine
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (94 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2020-02-07
 • 2020-03-20

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • 2018-12-03 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-23 13:00 - 16:00 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Intro, Jessica (OBLIGATORISK)+ klinisk kompetens, Heikki Paakkonen Heikki
Silfver Jessica
2019-10-24 13:00 - 16:00 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Aseptik, Petra Ekman Petra
2019-10-30 12:30 - 15:00 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Förflyttningsteknik, Linnea von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-01 09:00 - 12:00 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Dokumentation och vårdplanering Christine Stockmann-Broo Christine
2019-11-05 13:00 - 16:00 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Palliativ vård- Christine Stockmann-Broo Christine
2019-11-06 12:30 - 15:00 F143 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Vätskebalans, nutrition, hygien, Jessica Silfver Jessica
2019-11-08 08:30 - 11:30 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder NN-sårvård (1,5)Lotta+ Sjukhuspastor B.E (1,5)Jessica Eronen Lotta
Silfver Jessica
2019-11-11 12:00 - 15:00 F249 Klinisk vård I: Vårdandets grunder observation Silfver Jessica
2019-11-13 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 1 (Petra, Jessica, Terese) Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2019-11-13 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-13 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-14 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 1 (Petra, Jessica, Terese) Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2019-11-14 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-14 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-15 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-15 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills+ läkemedel Modul 2(Petra, Lotta, Jessica, AnnikaS, Christine) Ekman Petra
Eronen Lotta
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2019-11-15 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-20 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-20 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills+ läkemedel Modul 2(Petra, Lotta, Jessica, AnnikaS, Christine) Ekman Petra
Eronen Lotta
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2019-11-20 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-11-21 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 3 Niemi Annika
2019-11-21 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 3 Niemi Annika
2019-11-21 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 3 (Lotta,Christine) Eronen Lotta
Stockmann-Broo Christine
2019-11-27 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Niemi Annika
2019-11-27 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Niemi Annika
2019-11-27 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Modul 3 (Lotta,Christine) Eronen Lotta
Stockmann-Broo Christine
2019-11-28 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 4 Silfver Jessica
2019-11-28 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 4 Silfver Jessica
2019-11-28 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 4 (Heikki + Jocke) Paakkonen Heikki
Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-11-28 08:45 - 15:30 E487.2 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Silfver Jessica
2019-11-28 08:45 - 15:30 E487.3 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Silfver Jessica
2019-11-28 08:45 - 15:30 E482 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Silfver Jessica
2019-11-28 08:45 - 15:30 E486 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Silfver Jessica
2019-12-02 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 4 Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-12-02 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 4 Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-12-02 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 4 (Kati H.+Heikki) Hellstén Kati
Paakkonen Heikki
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-12-02 08:45 - 15:30 E487.2 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Silfver Jessica
2019-12-02 08:45 - 15:30 E487.3 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Silfver Jessica
2019-12-02 08:45 - 15:30 E482 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Silfver Jessica
2019-12-03 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 5 Silfver Jessica
2019-12-03 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 5 Silfver Jessica
2019-12-03 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-12-03 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-12-03 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 5 (Petra, Jessica, Lotta, Terese, Christine) Ekman Petra
Eronen Lotta
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2019-12-04 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 5 Silfver Jessica
2019-12-04 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-12-04 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Silfver Jessica
2019-12-04 08:00 - 16:00 E488 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 5 Silfver Jessica
2019-12-04 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Skills Modul 5 (Petra, Jessica, Lotta , Terese, Christine) Ekman Petra
Eronen Lotta
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2019-12-09 12:00 - 15:00 E385 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Tentamen Silfver Jessica
2019-12-09 12:00 - 15:00 B323 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Tentamen (Jessica, Christine, Terese) Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
Åkermarck Erica
2019-12-09 12:00 - 15:00 E383 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Tentamen Silfver Jessica
2019-12-09 12:00 - 15:00 E387 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Tentamen Silfver Jessica
2019-12-10 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov (Petra, Jessica, Terese) Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2019-12-10 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov Silfver Jessica
2019-12-10 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov Silfver Jessica
2019-12-10 08:00 - 16:00 E485 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov Silfver Jessica
2019-12-18 08:00 - 16:00 E490 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov (Petra, Jessica, Terese) Ekman Petra
Silfver Jessica
Sjölund Terese
2019-12-18 08:00 - 16:00 E485 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov Silfver Jessica
2019-12-18 08:00 - 16:00 E487.3 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov Silfver Jessica
2019-12-18 08:00 - 16:00 E487.2 Klinisk vård I: Vårdandets grunder Praktiska prov Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning