Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
SP-1-075 (3) Engelska 5 2
GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 3
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-151 (1) Inhemska språk 1, finska 2 2
SP-1-152 (1) Inhemska språk 1, svenska 3 2
SP-1-153 (1) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-154 (1) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Hälsofrämjande, patientsäkerhet och evidensbaserat arbete (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-007 (0) Anatomi och fysiologi 5 1
VA-2-101 (0) Hälsovård och hälsofrämjande 5 1
VA-2-125 (0) Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet 5 1
VA-2-123 (0) Klinisk vård I: Vårdandets grunder 5 1
GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I 5 1
VA-2-124 (0) Klinisk vård II: Inremedicinsk och kirurgisk vård 5 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Klinisk kompetens (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-141 (0) Klinisk vård III: Anestesi och intensivvård 5 2
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
VA-2-128 (0) Vårdetik 5 2
VA-2-142 (0) Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård 5 2
FV-2-001 (0) Specialteman inom akutvård 5 3
AV-2-069 (0) Lärande och handledning inom akutvården 5 4
Professionalitet och individcentrering (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-126 (0) Praktik: Klinisk vård 15 1
AV-2-050 (0) Praktik: Anestesisjukvård 5 2
AV-2-066 (0) Praktik: Psykiatrisk sjukvård och barnsjukvård 15 3
Prehospital akutvård på grundnivå (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-046 (0) Praktik: Akutvård på grundnivå 10 2
AV-2-042 (0) Akutvård - grundnivå 1 10 2
AV-2-043 (0) Akutvård - grundnivå 2 5 2
Breddstudier 60 ECTS
Prehospital akutvård på vårdnivå (60)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-061 (0) Praktik: Intensivvård eller poliklinik 10 3
AV-2-064 (0) Praktik: Vårdnivå I 10 4
AV-2-065 (0) Praktik: Vårdnivå II 10 4
FV-2-006 (0) Akutvård - Avancerad nivå 10 4
FV-2-007 (0) Akutvård - Klinisk farmakologi 5 4
AV-2-062 (0) Akutvård - Trauma 5 4
AV-2-063 (0) Akutvård - Myndigheter och ledarskap 5 4
FV-2-002 (0) Akutvård - Nationell kompetensbedömning 5 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-130 (0) Evidensbaserat arbete 5 1
GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 3
GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-015 (0) Lärdomsprov: Idéfas 5 3
FV-2-004 (0) Lärdomsprov: planfas 5 3
FV-2-005 (0) Lärdomsprov: dokumentation och presentation 5 4

Kurs och studieplanssökning