Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att

 • utveckla förmågan att fungera tillitsfullt i
  olika
  rutinmässiga talsituationer på yrkesområdet
 • att utveckla ett flytande språk i tal och
  skrift för olika ändamål,
  med huvudvikt på det egna branschområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen
att

 • uppge sina personalia och förklara sin
  utbildning och sin arbetserfarenhet
 • klara av kund kontakter/förhandlingar,
  debatter
 • hålla korta anföranden om företag,
  organisationer,
  produkter, eller tjänster
 • skriva affärsbrev

Innehåll

min arbetsplats, min utbildning, knyta
affärskontakter,
affärskorrespondens, muntliga presentationer

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande.
Level B1.1 European Framework

Kursen ersätter följande kurser

Engelska 5sp (2005 - 2013, företagsekonomi)

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

Recommended course book:
Business Communication. Krizan, Merrier, Jones.
(Thomson South-Western 6th edition ISBN 0-324-
22536-9)

Other literature:
The Good Grammar Guide. Richard Palmer
(Routledge Study Guides - Routledge)
Guide to Managerial Communication - Effective
Business Writing and Speaking. Mary Munter
(Prentice Hall)
Mastering Communication. Nicky Stanton
(Macmillan Master Series)
Oxford Guide to Writing & Speaking - The Key to
Effective Communication. John Seely (Oxford
University Press)
Schaum's Guide to Great Presentation Skills.
Melody Templeton, Suzanne Sparks FitzGerald
(McGraw-Hill)
Schaum's Guide to Writing great Research
Papers. Laurie Rozakis (McGraw-Hill)
Collins Cobuild English Dictionary
(HarperCollins)
Ytterligare material kommer att finnas på
Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande

 1. lämnar in alla inlämningsuppgifter vid
  utsatt datum
 2. får godkänt vitsord i tentamen

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-29

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 10:15 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-01-20 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-01-27 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-03 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-10 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-17 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-02-24 10:30 - 12:00 F365 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-03-02 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-03-09 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 Kimberley Nigel
2020-03-16 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 DISTANCE-STUDY Kimberley Nigel
2020-03-23 10:30 - 12:00 E383 Engelska ABS19-2 DISTANCE-STUDY Kimberley Nigel
2020-03-30 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-04-06 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-04-20 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-04-27 10:30 - 12:00 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-05-04 10:30 - 12:00 E385 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-05-11 10:30 - 12:00 E385 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel
2020-05-18 10:30 - 12:00 E385 Engelska ABS18-2 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning