Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att instruerar om
limförbindelsens mekanik, tekniska textilers
principiella strukturer, mikro mekaniska fiber
volume andel och vibrationsdämpning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
1. Beräkna normal och skjuvspänningar i
limförbindelsen
2. Dimensionera skarvvinkeln i förbindelsen för
enskilda material
3. Planera tillverkningen av limförbindelse
4. Planerar test för limförbindelse i kompression
och böjning
5. Beskriva spänningsfördelning a limfugen som
funktion av limfogens tjocklek
6. tekniska textilstrukturer och mikromekaniska
fiber volymandel
7. Biocomposita material och vibrationsdämpning

Innehåll

1. Beräkna normal och skjuvspänningar i
förbindelsen
2. Dimensionera skarvvinkeln i förbindelsen
3. Planerar en limförbindelse
4. Planerar en test för limförbindelse i
kompression och böjning
5. Beskriva spänningsfördelning a limfugen som
funktion av tjocklek
6. beräkna mikromekanisk fiber volume andel av
tekniska textil
7. Undersöka vibrationsdämpning

Förkunskaper

Matematik, Hållfastighetslära, Structural
Composites

Laboratoriesäkerhet för ingenjörer eller
Introduktion till högskolestudier (2017-18 eller
tidigare)

Kursen ersätter följande kurser

PT-2-023 (0)

Litteratur

anteckningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 45 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Tent - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

2 deltent, vitsord är genomsnittet av de enskilda
tenter (80%) and mandatory calculation exercises
(20%)

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 13:15 - 16:00 D399 Adhesive joints Herrman Rene
2020-01-15 09:15 - 12:00 D4106 Adhesive joints Herrman Rene
2020-01-16 13:15 - 16:00 D399 Adhesive joints Herrman Rene
2020-01-22 09:15 - 12:00 D4106 Adhesive joints Herrman Rene
2020-01-23 13:15 - 16:00 D399 Adhesive joints Herrman Rene
2020-01-29 09:15 - 12:00 D4106 Adhesive joints Herrman Rene
2020-01-30 13:15 - 16:00 D399 Adhesive joints Exam 1 Herrman Rene
2020-02-05 09:15 - 12:00 D4106 Adhesive joints Herrman Rene
2020-02-06 13:15 - 16:00 D399 Adhesive joints Herrman Rene
2020-02-12 09:15 - 12:00 D4106 Adhesive joints Herrman Rene
2020-02-13 13:15 - 16:00 D399 Adhesive joints Herrman Rene
2020-02-26 09:15 - 12:00 D4106 Adhesive joints Herrman Rene
2020-02-27 13:15 - 16:00 D399 Adhesive joints Herrman Rene
2020-03-11 09:15 - 12:00 D4106 Adhesive joints Herrman Rene
2020-03-12 13:15 - 16:00 D4109 Adhesive joints Exam 2 Herrman Rene
2020-03-18 09:15 - 12:00 B328 Adhesive joints Herrman Rene
2020-03-19 13:15 - 16:00 B328 Adhesive joints Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning