Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att lära studenter att använda stillbildskameror och förstå de fotografiska metoder, både tekniska samt estetiska.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att använda stillbildsutrustning, att förstå de fotografiska metoderna, att ha en grunduppfattning om digital bilbehandling samt att begripa bildspråket och dess regler.

Innehåll

Principer för digitalbildbehandling Bildspråkets grunder och beståndsdelar Bildanalys Att skapa en bildberättelse Tekniska grunder inom fotografering Porträttfotografering med ljussättning Etiska frågor i fotojournalistiken Färgsystem Bas- och avancerade metoder i Adobe Photoshop

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Photography: a Critical Introduction. Edited by Liz Wells. Routledge 1997 Langford's Basic Photography, Ninth Edition. Focal Press 2010 Adobe Photoshop Classroom in a Book by Adobe Creative Team

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 13 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten lämnar in och får godkända övningsuppgifter.

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Kursens hemsida

https://cgi.arcada.fi/~parland/intern/digifoto/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-10-30

Examinationsformer

2013-10-26 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning