Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Polymerprodukttillverkning 2005 - 2006 - Tillverkningsteknik

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kunna planera och rita med CAD/CAM och generera G-kod för verktygsmaskin.

Läranderesultat

Studerande skall få färdighet att utgående från en ritning
välja bearbetningsmetod, verktyg och med hjälp
av CAM-program generera NC-kod för att bearbeta detaljen.

Innehåll

Modelleringspriciper med MasterCam i 2-D och 3-D.
-Fräsning operationer
-Svarvning operationer
-G-koder postprosesering
-Mastercam Programmering
-CNC machining

Förkunskaper

CAD
Tillverkningsmetoder
Skärande bearbetning

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Alla övningar laborationer gjorda.
Sista inlämningsdatum 15.6.2007
Tenten godkänd: Modern Produktiosteknik del 2 kapitel 5

Litteratur

Modern Produktiosteknik del 2 kapitel 5; ISBN 91-634-0262-9
MasterCam
Tutorial Mill och Lathe
Kalpakillian S: Manufacturing Engineering and Techno-logy,
Addison Wesley, New York, ISBN 0-201-12849-7
Cedercreutz Kettil: Sätt styrsystemen i system, Utbild-ningshuset
Studentliteratur 1994, Lund, ISBN 91-44-46261-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 8 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 40 timmar
 • Självstudier - 57 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 57 timmar
 • Varav schemalagda studier: 76 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Järvinen Olli

Examinator

Mathew Vihtonen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-09-30

Kursens tidtabell

Inledning vecka 16
Individuel arbete samt handledning
Tent vecka 22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning