Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att lära känna den nya 3D blue- screen teknik för TV, planera och fillma TV-program på LUME med virtuellteknik. Kursen ordnas tillsammans med Konstindustriella högskolan / scenografer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna blue-screen teknik i 3-D virtuellstudio och kunna använda det för TV-produktion

Innehåll

Praktiska övningar på LUME, planera, bygga och filma en kortfilm i studion. Under kursen produceras flera olika TV- programtyper på LUME med den nya 3D virtuell system Brainstore + Motion analysis + Motion Capture. Postproduction / Klipp + ljud på Arcada.

Förkunskaper

Flerkam I

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Litteratur

meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
 • planering/ postproduction - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Haro Taneli

Examinator

Mård Tommy

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

14.02, 15.02.2011 Kick-Off / LUME TV-studio 3D demo 07.-08.03.2011 klo 09.00 -16.00 / produktionider, demo i TAIK 04.-07.04.2011 tillsammans med FK I / 3D demo + testing av olika Virtuell kursens ider i TV-studion 18.04 - 21.04. 2011 / TV-studio produktionsdagar/program I 26.04- 29.04.2011 / TV-studio / program II ( dans ) Feedback + screening, datumet anmälas senare

Examinationsformer

 • 2010-12-20 - Demonstrationer och presentationer
 • 2010-12-20 - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning