Allmänna studier 25 ECTS
Allmänna Studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-019 (0) Mediespråk 5 1
MK-1-019 (0) Finska 5 2
MK-1-018 (0) Finska, muntlig framställning 2 2
SP-1-081 (0) Engelska 5 2
SP-1-080 (0) Engelska muntlig framställning 2 2
MK-1-023 (0) Vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 4
Ämnesstudier 135 ECTS
Mediebaskunskap (80)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-033 (0) Journalistik 5 1
MK-2-011 (0) Webbgrundkurs och grafisk design 5 1
MK-1-055 (0) Cultural Studies - en introduktion 5 1
MK-2-071 (0) Medielandskapet i Finland 5 1
MK-1-041 (0) Critical media analysis/Mediekritik 5 2
MK-2-007 (0) Dramaturgi och Retorik 5 1
MK-2-010 (0) Grundkurs i producentskap 5 1
MK-1-063 (0) Filmanalys 5 1
MK-1-070 (0) Grundkurs i regi och konceptuveckling 5 1
MK-1-069 (0) Audiovisuella grunder 5 1
MK-2-067 (0) Personregi 5 2
AS-1-008 (5) Lag och rätt (Juridik) 5 4
TV-2-003 (0) Introduktion till dokumentärfilm 5 3
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-2-003 (0) Proseminarium (kunskapsteori) 5 3
TV-2-011 (0) Research & preproduktion 5 3
Singelkamera (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-029 (0) Singelkamera 1 5 1
MK-2-018 (1) Singelkamera 2 5 1
MK-2-031 (0) Dokumentärfilm 5 3
MK-2-039 (0) Kortfilm (Foto och klipp) 5 2
Flerkamera (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-004 (0) Grundkurs i flerkamera 5 2
MK-2-019 (2) Flerkamera 1 (Foto o klipp) 5 2
MK-2-027 (2) Flerkamera 2 (Foto&Klipp) 5 3
Masterclass (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-040 (0) Ljussättning och postproduktion (Foto) 5 2
MK-2-092 (0) Masterclass i foto och klipp 1 5 3
MK-2-093 (0) Masterclass i foto och klipp 2 5 4
Slutproduktion (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-032 (0) Slutproduktion 1 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Breddstudier: Filmkurs (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-043 (0) Filmfotografering och postproduktion 5 3
TV-2-004 (0) Klippestetik och postproduktion av film 5 3
TV-1-003 (0) Manusnedbrytning 5 3
Breddstudier: Avancerad TV-produktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 3
TV-3-019 (0) OB produktion (television) 5 3
MK-3-021 (0) Virtuell studioproduktion 5 3
TV-3-017 (0) Avancerad studioproduktion (television) 5 3
Breddstudier: Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Breddstudier: Produktionskunskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-061 (0) Produktionskunskap A 5 2
MK-2-028 (0) Produktionskunskap B 5 3
MK-2-087 (0) Produktionskunskap C 5 4
Breddstudiepaket: Online media (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-062 (0) Cross Platform Production 5 3
MK-3-022 (0) Real Time Web 1(Breddstudiepaket) 5 0
MK-3-038 (0) Virtual Worlds Research 5 0
Breddstudier: Interaktiva medier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
Breddstudier: Manus (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-051 (0) Kreativt skrivande 5 2
MK-1-026 (0) Manusproduktion 1 5 3
MK-3-016 (0) Manusproduktion 2 5 4
Breddstudier: TV-journalistik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-006 (0) Introduktion till journalistiken 3 3
TV-3-005 (0) Kommunikationsteori 3 3
TV-3-007 (0) Kurs i TV-journalistik 5 3
TV-3-003 (0) Medieforskning och mediekritik 5 3
TV-3-004 (0) Mediejuridik 5 3
TV-3-001 (0) Nyhetsjournalistik 5 3
TV-3-002 (0) Reportage 5 3
Breddstudier: Musikproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-016 (0) Boktentamen i musikproduktion 5 3
MK-2-046 (0) Musikinspelning 1 5 2
MK-2-034 (0) Musikinspelning 2 5 2
Valfria analys- och litteraturkurser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
TV-3-008 (0) Analyskurs: Berättelsen och dess berättare 5 3
TV-3-010 (0) Analyskurs: Manus 5 3
TV-3-011 (0) Analyskurs: Online media 5 3
TV-3-015 (0) Boktentamen i filmhistoria 5 3
TV-3-013 (0) Boktentamen i regi 5 3
TV-3-012 (0) Boktentamen i berättarteknik 5 3
MK-3-001 (0) Boktentamen i bildkomposition och visuell struktur 5 3
TV-3-014 (0) Boktentamen i dokumentärfilm 5 3
TV-3-018 (0) Boktentamen i flerkamera-produktion 5 3
MK-1-079 (0) Boktentamen i manus och konceptutveckling 5 0
TV-3-016 (0) Boktentamen i musikproduktion 5 3
MK-3-015 (0) Boktentamen i produktionskunskap 5 0
MK-1-080 (0) Boktentamen i ljussättning och kamerateknik 5 3
Assistent- och mentorskurser (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-097 (0) Assistentuppdrag vid produktion 3 3
MK-2-098 (0) Assistentuppdrag vid produktion 5 3
MK-4-014 (0) Assistentuppdrag vid produktion 1 0
MK-2-099 (0) Mentorskap vid produktion 1 3
MK-2-100 (0) Mentorskap vid produktion 3 3
MK-2-101 (0) Mentorskap vid produktion 5 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och examensseminarium (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
Praktik och slutproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 15 2
(0) Praktik 10 4
(0) Praktik 5 3

Kurs och studieplanssökning