Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge studenterna grundkunskaper i operativsystemets funktion samt praktiska färdigheter i installation, användning och administrering av Linux-datorer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenterna känna till: - operativsystemets funktion - säkerhetsriskerna när en dator uppkopplas till ett nätverk samt kunna: - installera och administrera Linux-datorer - installera program - använda kompilatorer - konfigurera en Linux-dator både genom att använda grafiska och tekstbaserade verktyg - programmera och utnyttja enkla skript - sätta upp säker datakommunikation

Innehåll

Operativsystemets funktion: - Operativsystemarkitekturer - Processer och processhantering - Minneshantering - Drivrutiner - Filsystem - Säkerhet Användning av Linux - Användning av komandotolken - Hantering av processer - Filhantering - Användarhantering - Bash-skript - Boottladdare - Startskript - Driftsnivåer - Allmänt om Linux och datasäkerhet

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Operativsystemet Unix

Litteratur

Handouts.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 69 timmar
  • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

En praktisk och en teoretisk tent

Lärare

  • Karlsson Jonny
  • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-21

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs- och studieplansökning