Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande tillämpar och fördjupar sitt teoretiska, praktiska och etiska kunnande inom antingen idrott eller hälsopromotion verksamhetsområden.

Läranderesultat

Praktiken skall vara kopplat ihop/ motiverad via Examensspecifika kompetenser:
https://start.arcada.fi/sv/institutionen-halsa-och-valfard/idrottsinstr…

Studerande sammanställer själv sina inlärningsmål. Studerande skall kunna använda sitt teoretiska, praktiska och etiska kunnande självständigt i arbetslivet.

Innehåll

Studerande skall minst göra 5 sp praktik, men kan välja även 15 sp fördjupad praktik.

Studerande skall skriva sin praktik plan och sen kontakta examinator. Allt info finns på Itslearning.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Praktik - 121 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Vienola Riitta
  • Jungell Jacob

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning