Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga
att identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden inom professionen. Studenten
utvecklar sin förmåga i att att avgränsa
utvecklings- eller forskningsområdet
till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att självständigt söka relevant
bakgrundsinformation till sitt utvecklings-
eller
forskningsområde.
- kunna utifrån tidigare forskning och
litteratur
identifiera utvecklings- eller
forskningsbehovet
inom det valda området.
- kunna formulera en avgränsad problemställning
och ett syfte som grund för examensarbetet.

Innehåll

- Formulering av utvecklings- eller
forskningsområdet för idé till examensarbete
- Vetenskapligt skrivande
- Litteratursökning
- Grupphandledning i idéstadiet

Förkunskaper

Två års studier inom idrotts, social- och
hälsovårdsområdet, ca 110 sp.
Vetenskapsteori och metodik 10 sp/Metodikens
grunder 5 sp + Fördjupad metodik 5 sp

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar aktivt i undervisningen och
grupphandledningarna, gör övningarna och
inlämnar sin idé för examensarbetet enligt
anvisningar som ges på kursen. Idén baseras på
minst 5 forskningsartiklar, och har
ett avgränsat utvecklings- eller
forskningsområde med ett klart syfte.

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

Kiukas Carina

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (238 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-10 13:00 - 16:00 FUI-mässan FUI- mässan
2019-10-21 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Forss Mia
Mannevaara Pauleen
Niemi Annika
Nyberg Anu
Paakkonen Heikki
Rehnström Henrik
Savolainen Jari
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
2019-10-21 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
Brantberg Bettina
Cederberg Arla
Haldin Denice
Hellsten Thomas
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kiukas Carina
Kokko Anne
Lohi Noora
Peri Heidi
Ring Joachim
Rosengren Åsa
Ruutu Katri
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
Werner Tove
2019-10-22 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Forss Mia
Mannevaara Pauleen
Niemi Annika
Nyberg Anu
Paakkonen Heikki
Rehnström Henrik
Savolainen Jari
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
2019-10-22 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas idévecka Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
Brantberg Bettina
Cederberg Arla
Haldin Denice
Hellsten Thomas
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kiukas Carina
Kokko Anne
Lohi Noora
Peri Heidi
Ring Joachim
Rosengren Åsa
Ruutu Katri
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
Werner Tove
2019-10-23 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Forss Mia
Mannevaara Pauleen
Niemi Annika
Nyberg Anu
Paakkonen Heikki
Rehnström Henrik
Savolainen Jari
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
2019-10-23 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
Brantberg Bettina
Cederberg Arla
Haldin Denice
Hellsten Thomas
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kiukas Carina
Kokko Anne
Lohi Noora
Peri Heidi
Ring Joachim
Rosengren Åsa
Ruutu Katri
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
Werner Tove
2019-10-24 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Forss Mia
Mannevaara Pauleen
Niemi Annika
Nyberg Anu
Paakkonen Heikki
Rehnström Henrik
Savolainen Jari
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
2019-10-24 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
Brantberg Bettina
Cederberg Arla
Haldin Denice
Hellsten Thomas
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kiukas Carina
Kokko Anne
Lohi Noora
Peri Heidi
Ring Joachim
Rosengren Åsa
Ruutu Katri
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
Werner Tove
2019-10-25 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas idévecka Arell-Sundberg Marina
Arola Annikki
Brantberg Bettina
Cederberg Arla
Haldin Denice
Hellsten Thomas
Jeglinsky-Kankainen Ira
Kiukas Carina
Kokko Anne
Lohi Noora
Peri Heidi
Ring Joachim
Rosengren Åsa
Ruutu Katri
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
von Hedenberg-Löfman Linnéa
Werner Tove
2019-10-25 08:00 - 16:00 Examensarbete: Idéfas Idévecka Carstens Laura
Ericsson Christoffer
Forss Mia
Mannevaara Pauleen
Niemi Annika
Nyberg Anu
Paakkonen Heikki
Rehnström Henrik
Savolainen Jari
Silfver Jessica
Skogster Annika
Stenbäck Pernilla
Tana Jonas

Kurs och studieplanssökning