Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK MEDIABRANSCHKÄNNEDOM

Läranderesultat

Knowledge of - You have the knowledge of principles of 2D Art and Animation from the perspective of pixel art for games which is built on top of a foundation of traditional drawing fundamentals.

 • You understand how to see and draw like an artist as well as the fundamental principles of animation.

 • You understand the importance of pixel art for games compared to other types of digital art.

 • You understand the different types of software and techniques that can be used when creating traditional drawings and pixel art as well as digital animation.

Skills - You develop the skills to be able to do fundamental drawing with pencil and paper as well as pixel art using various digital software?s. You can create unique representations of characters/scenes and then bring them to life.

Attitudes - You realize your capacity to develop your fundamental drawing and animation skills as well as time required to produce quality work.

 • You understand how to give and take critical and actionable feedback in a professional manner.​

Innehåll

Att lära sig att "se" världen genom en konstnärs
ögon genom att dela upp ritningen i 5 komponenter:
att se och rita kanter, utrymmen, relationer, ljus
och skuggor och helheten (gestalt).

 1. Varför 2D?
 2. 2D-spelkonststilar
 3. Raster vs vektor
 4. Pixelkonst vs realism
 5. Tema och berättelse
 6. Färgteori och stämning
 7. Moodboards
 8. Hur grafik påverkar spelmekaniken
 9. Stämningsplank (Moodboards)
 10. Karaktärssilhuetter
 11. 2D-grafik/animeringsverktyg
 12. Game Maker Studio 2: Bildredigerare
 13. Processen för att skapa karaktärer
 14. Karaktärsanimation
 15. Keyframe och Inbetweens
 16. Basic Character Walk / Run Cycle
 17. 2D-miljöer och världar
 18. Förgrund, Mellangrund, Bakgrund
 19. Värld och Parallax Animation
 20. Speltitlar och menyskärmar

Förkunskaper

Allmän kunskap om grafisk design. Att förstå hur
man använder Photoshop/Illustrator och annan
grafisk design/ layoutprogramvara är nyttig.

Mer information

Kommunikation & frånvarorapportering för kursen
sker via Itslearning. Studenten förväntas följa
Itslearning och hålla sig uppdaterad om eventuella
förändringar.

Notera! Situationen med Covid-19 kan komma att
flytta kursen online. I praktiken innebär det att
föreläsningarna flyttas från campus till Zoom
enligt redan befintligt schema (bokningar på ARBS)
och frånvarorapportering sker normalt via
Itslearning. Läget följs upp kontinuerligt och
information om eventuella förändringar i kursen
skickas via e-post eller Itslearning.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Sammander Arash

Examinator

Sammander Arash

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning