Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to teach the student
detailed knowledge of the contents and
structure of financial statements as well as
helping the student to understand how to
analyze and draw conclusions based on these.

Läranderesultat

At the end of the course the student is familiar
with the contents of financial statements, is able
to perform analysis and can discuss these in a
professional context.

Innehåll

The main financial statements are covered in
detail:
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow analysis
Official statements of listed companies are
analyzed in detail.

Förkunskaper

Introduction to Financial Management or
equivalent.

Kursen ersätter följande kurser

Financial Statements and Taxation.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 24 timmar
  • Självstudier - 111 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Written final Exam + two individual
assignments:
Exam, 1-60p
Assignment 1, 1-20p
Assignment 2, 1-20p

Grading:
90-100 points -> 5
80-89 points -> 4
70-79 points -> 3
60-69 points -> 2
50-59 points -> 1
Below 50 -> fail

Cheating is not tolerated. Submitting
assignments late is not allowed.

Lärare

Pehrsson Patrik

Examinator

Pehrsson Patrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (88 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 12:00 - 15:00 D4107-08 Financial Analysis Pehrsson Patrik
2019-11-07 09:15 - 12:15 F143 Financial Analysis Pehrsson Patrik
2019-11-12 12:00 - 15:00 D4107-08 Financial Analysis Pehrsson Patrik
2019-11-21 13:00 - 16:00 F143 Financial Analysis Pehrsson Patrik
2019-11-28 12:30 - 15:30 D4107-08 Financial Analysis Pehrsson Patrik
2019-12-03 12:00 - 15:00 D4106 Financial Analysis Pehrsson Patrik
2019-12-17 12:00 - 14:00 E383 Financial Analysis Pehrsson Patrik
2019-12-17 12:00 - 14:00 F365 Financial Analysis Karlsson Hanne
2020-01-08 09:00 - 12:00 E385 Financial Analysis - re-exam 1 Pehrsson Patrik
2020-01-08 09:00 - 12:00 E383 Financial Analysis - re-exam 1 Pehrsson Patrik
2020-03-27 12:30 - 14:30 Financial Analysis - re-exam 2 (itsLearning / Online) Pehrsson Patrik

Kurs och studieplanssökning