Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten bekantar sig med god
personaladministrativ praxis, känner till grundläggande
principer för personaladministration.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen
att arbete som planera inom personaladministration i ett litet till
mellanstort företag.

Innehåll

Personaladministrationens huvudfunktioner tas upp
analyseras och diskuteras.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Underbisningen sker i små grupper.

Litteratur

Torrington, et al. Human Resource Management. Pearson.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 42 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i grupparabete,raporter och tent. Grupperna
träffar sin instruktör varje vecka skilt.

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning