Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetens

Den här kursen är för dig som studerar på en
engelskspråkig utbildning och har läst

svenska som det andra inhemska språket i skolan.
Om du har börjat studera svenska som

ett främmande språk på Arcada, ska du först gå
kurserna Svenska för nybörjare 1?4. Nivån

i svenska på mellannivå utgår från B1.1 enligt den
europeiska referensramen.

Efter avklarad kurs

· kan du fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt eget område/din

egen bransch på svenska. Om du har finska som
skolbildningsspråk (skolbildning i

Finland) måste du i svenska uppfylla den
språkkompetens som enligt lagen (424/2003,

6§) krävs av offentligt anställda.

· förstår du och kan använda det andra inhemska
språket/svenska både muntligt och

skriftligt på minst nivå B1 enligt den europeiska
referensramen för språk (nöjaktiga

kunskaper).

· har du sådana kunskaper i svenska att du klarar
av dina arbetsuppgifter både

muntligt och skriftligt på nöjaktig eller god
nivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden ha
förvärvat sådana kunskaper i svenska,vilka
motsvarar den nivå som krävs av offentligt
anställda enligt språklagen (424/2003) för en
tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt
vilken
fordrar högskoleexamen. Detta innebär att
studeranden bör inneha sådana kunskaper i
svenska
att han/hon klarar av sina arbetsuppgifter både
muntligt och skriftligt.

Innehåll

Läranderesultat

Kunskap vad du vet

Du

· har vokabulär för att tala om dig själv, din
utbildning och din bransch på svenska

· har vokabulär i anknytning till yrket, brev och
mötesteknik

· kan läsa texter som inte är så komplicerade och
kan ta till dig informationen

· känner till språkriktighet och struktur i
svenskan

Färdighet vad du kan göra

Du

· kan läsa och förstå det centrala innehållet i
publikationer och i andra källor inom den

egna branschen på svenska.

· kan skriva texter och meddelanden inom din
bransch och i andra sammanhang på

svenska.

· kan samtala på svenska om olika teman, till
exempel med nordiska

samarbetspartner.

· ökar ditt ordförråd i olika arbetsrelaterade
situationer.

Förhållningssätt attityd
Du är aktivt med på
lektionerna som ger bra övning och ger bättre
kunskaper i att kunna tala och skriva och förstå
svenska.
Du utvecklar och fördjupar dina
språkkunskaper i ett livslångt lärande.

Förkunskaper

Svenska i (grund)skolan ca 5 år
Nivå minst B1.1 enligt den europeiska
referensramen. Om du har börjat studera svenska
som ett främmande språk i Arcada, bör du först ha
avklarat kurserna Svenska för nybörjare 1-4.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Alla uppgifter ska vara inlämnade före
slutexamen.Lektionerna är bra övning inför att
kunna tala och skriva svenska.

Litteratur

Materialet ges under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Skriftlig och muntlig examination där studeranden
visar sina kunskaper i läsförståelse,
hörförståelse, skriftlig framställning såväl som
skriftlig och muntlig uttrycksförmåga.

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-30 till 2022-01-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 14:30 - 16:00 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-01-19 14:30 - 16:00 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-01-26 14:30 - 16:00 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-02-02 14:30 - 16:00 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-02-09 14:30 - 16:00 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-02-16 14:30 - 16:00 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-03-02 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-03-09 14:30 - 16:00 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-03-16 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-03-23 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-03-30 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-04-06 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-04-13 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-04-20 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-05-04 14:30 - 16:00 B518 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-05-11 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-05-18 14:30 - 16:00 B328 Svenska på mellannivå B1-B2 Huldén Barbara
2022-06-10 11:30 - 13:30 B328 Svenska på mellannivå B1-B2

Kurs och studieplanssökning