Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Within this study unit we will focus on the
following competencies:
Natural science, Sustainability, Materials
technology

SDGs in focus:
#6 Clean water and sanitation
#7 Affordable and clean energy
#11 Sustainable cities and communities
#12 Responsible consumption and production

Läranderesultat

Understanding of the structures and compositions
of advanced modern engineering materials, with a
focus on nanomaterials, smart responsive
materials, biomimetic materials and additive
manufacturing materials. (Knowledge)
Awareness of the latest research, demand and
sustainability implications of modern engineering
materials. (Attitude)
Ability to investigate theoretically and
experimentally modern engineering materials.
(Skill)

Innehåll

Lectures, theoretical exercises, laboratory
exercises, individual assignments, guest lectures,
excursions

Förkunskaper

Technology and Learning (or Laboratory Safety for
Engineers)
Engineering Chemistry

Preferably also Materials Chemistry and Material
Properties

Kursen ersätter följande kurser

Functional Materials, PT-2-024 (0), 5 ECTS

Mer information

Ingen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Exam, assignment presentations

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning